Het onderzoek

Zorgvuldig onderzoek

Het onderzoek van een orthoptist

Wanneer u voor de eerste keer bij onze orthoptist komt, zal zij vragen stellen over de klachten, de algehele gezondheid, medicijngebruik, etcetera. Deze informatie is van belang voor het onderzoek en het vaststellen van de diagnose. Gemiddeld duurt een eerste bezoek aan de orthoptist ongeveer 60 minuten.

Orthoptisch onderzoek bij kinderen

Onze orthoOrthoptis Linda-22ptist onderzoekt de samenwerking van de ogen, de oogstand en de oogbewegingen. Onze orthoptist beschikt hiervoor over diverse, op het kind gerichte, methoden. Vervolgens wordt de gezichtsscherpte, zo mogelijk van de ogen afzonderlijk, bepaald. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, gebruikt de orthoptist hiervoor plaatjes, figuren, cijfers of letters op verschillende afstanden. In de meeste gevallen zal de orthoptist daarna beide ogen druppelen met een of meerdere oogdruppels, die minstens 20-30 minuten moeten inwerken. Deze oogdruppels verwijden de pupillen en leggen het vermogen om scherp te stellen tijdelijk stil. Uw kind gaat hierdoor wazig zien. Wanneer de druppels voldoende zijn ingewerkt, vindt de meting plaats. De orthoptist bepaalt met behulp van een speciaal lampje en glaasjes de brekingsafwijking van de ogen.  Doordat de pupil verwijd is, kan de orthoptist tevens de binnenzijde van het oog beoordelen op eventuele afwijkingen.

Het orthoptisch onderzoek bij volwassenen

Na de anamnese zal de orthoptist de samenwerking van de ogen, de oogstand en de oogbewegingen onderzoeken. Dit kan met verschillende methoden gemeten worden. Vaak worden bij volwassenen andere en uitgebreidere testen gedaan dan bij kinderen. Meestal zijn bij een volwassene het gezichtsvermogen en de brekingsafwijking al bekend (door eerder onderzoek bij oogarts of optometrist). Soms is het echter toch noodzakelijk om een meting met oogdruppels te doen, om de sterkte volledig objectief te kunnen meten. Houdt u er daarom rekening mee dat u mogelijk na het onderzoek enkele uren wazig ziet en dus niet mag autorijden.

Diagnose, prognose en therapie

Als het orthoptisch onderzoek is afgerond, zal de orthoptist de bevindingen en de prognose met u bespreken en een passend behandelplan opstellen. Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt. Als de oorzaak van de afwijking op het gebied van een ander specialisme ligt, zal de orthoptist u hierover adviseren of u doorverwijzen.