Meest gestelde vragen

Ooglaseren

Eyescan investeert voortdurend om optimale veiligheid en maximale resultaten te bereiken. Eyescan kiest voor gerenommeerde en ervaren refractiechirurgen in plaats van voor minder gespecialiseerde en ervaren artsen. Goed en periodiek onderhoud aan apparatuur is prijziger dan werken met verouderde apparatuur. Het kunnen bieden van de laatste technieken betekent fors investeren in nieuwe hardware en software, maar daarmee ook in een betere behandelmethode.Een cleanroom zorgt voor een veelvoud aan kosten ten opzichte van een ‘gewone’ behandelkamer. Aan alle aspecten die te maken hebben met optimale zorg, zoals calamiteiten procedures, ISO-kwaliteitssystemen en landelijke dienstverlening, zijn kosten verbonden.Eyescan kiest heel bewust niet voor bodemprijzen en mindere kwaliteit. Eyescan vraagt een realistische en te rechtvaardigen prijs in relatie tot een hoge veiligheid en goede resultaten.

Uitgaande van een gemiddelde prijs van € 4.000,- voor beide ogen, draagt u voor dit bedrag gemiddeld 15 tot 20 jaar contactlenzen (€ 330,- per jaar). Bij een bril bedraagt de periode 25 tot 30 jaar (eens per 4 jaar een bril voor € 580,-). Het is natuurlijk wel zo dat u een ooglaserbehandeling in een keer moet betalen, maar u bent dan wel van uw lenzen of bril af.

Voor de mensen die deze uitgave ineens te hoog vinden, maar liever niet kiezen voor een discount behandeling, met alle risico’s van dien, biedt Eyescan het Eyescan Betaalplan. Hiermee kan de behandeling achteraf betaald worden, in maandelijkse termijnen vanaf € 50,-.

Vrijwel alle mensen met gezonde ogen kunnen zich vanaf 18 jaar laten behandelen. Refractiechirurgie is geschikt bij behandelingen van -23.00 tot +15.00 en cilindersterktes tot -/+7.50. Bij sterktes van -10.00 en +4.00 en cilindersterktes tot -/+6.00 wordt een ooglaserbehandeling toegepast, bij hogere sterktes implantlenzen.

Vanaf ongeveer het 45e levensjaar is vaak een leesbril nodig. Dit komt door het verouderen van de ooglens. Deze wordt steeds stugger en het vermogen om ‘scherp te stellen’ neemt af. Door middel van een multifocale implantlens kan naast het zicht in afstand ook het zicht voor nabij (lezen, computer) gecorrigeerd worden. Met een ooglaserbehandeling kan deze ouderdomsverziendheid (presbyopie) slechts incidenteel verholpen worden met ‘mono-vision’ refractiechirurgie. Hierbij wordt één oog gecorrigeerd voor afstand en het andere oog voor nabij. Niet iedereen went even gemakkelijk aan deze correctiemethode, vandaar dat Eyescan het resultaat altijd eerst vooraf grondig test met contactlenzen.

Dit is onder andere afhankelijk van uw huidige correctie, de kwaliteit van uw traanfilm en de dikte van uw hoornvlies. Tijdens een uitgebreid vooronderzoek door Damme Optometrie wordt dit door middel van een aantal oogonderzoeken vastgesteld.

Bij zachte lenzen kunt u gedurende twee weken voor de behandeling geen lenzen dragen, bij harde lenzen acht tot twaalf weken, waarbij er soms tijdelijk zachte lenzen mogelijk zijn. Dit is nodig om de vorm van uw hoornvlies te herstellen, en belangrijk voor een goed resultaat. In overleg met de optometrist wordt de individuele afbouwperiode bepaald.

Allereerst kunt u bij  terecht voor volledige informatie en een uitgebreid vooronderzoek door een speciaal door Eyescan opgeleide optometrist. De optometrist geeft u alle informatie, voert een twee uur durend oogonderzoek (full scan) uit en geeft op basis hiervan een behandeladvies. Na de beslissing of u behandeld wilt worden, bepaalt de optometrist samen met u een datum voor de behandeling. Op de behandeldag worden in de kliniek nog een aantal metingen verricht. Na de behandeling doet de oogarts de eerste controle. Vervolgens verricht de optometrist in een van onze onderzoekcentra of in de kliniek, gedurende een aantal maanden, een serie controles waarbij de oogarts betrokken blijft.

De behandeling zelf duurt nog geen minuut en u verblijft ongeveer anderhalf uur in de kliniek. Bij de meeste behandelmethoden (laser) kunnen twee ogen op één behandeldag worden behandeld, bij andere methoden (lensimplantatie) wordt er met een tussenpose van een aantal weken behandeld.

Bij de LASEK- en PRK-behandeling kan dit wel het geval zijn. De pijn is dan te verzachten met pijnstillers. Uw ogen kunnen in het begin lichtgevoelig en geïrriteerd zijn. Na de behandeling kunt u het gevoel hebben dat er iets in het oog zit. Dat gevoel verdwijnt meestal binnen een paar uur. Om eventuele droogte van het oog te bestrijden kunnen oogdruppels voor comfort gebruikt worden.

Vanzelfsprekend wordt bij al onze behandelingen uiterste zorgvuldigheid betracht en worden oogafwijkingen steeds zo precies mogelijk gecorrigeerd. Dat neemt niet weg dat het resultaat bij geen enkele behandeling exact kan worden voorspeld. Wel is het mogelijk om vooraf een goede inschatting te maken.Als u voor een behandeling in aanmerking komt, gaat Eyescan er vanuit, dat u na de behandeling hetzelfde ziet als daarvoor met een bril of contactlenzen. Tijdens het vooronderzoek geven wij, na uitgebreide oogonderzoeken, een realistisch beeld van wat mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat u zich realiseert dat Eyescan, in uw belang, strenge protocollen hanteert en nooit een te rooskleurig beeld schetst.

Dit hangt van een aantal factoren af. Zo zal bij een hogere sterkte het genezingsproces wat langer duren. Bij LASIK kan het herstel al zeer snel zijn, soms al na 12 uur. In het algemeen kunnen we stellen dat iedereen na een dag weer normaal kan functioneren, na één of twee dagen gaat men meestal weer gewoon aan het werk. De eerste tijd kan het zicht wat schommelen, dit heeft te maken met het herstellen van het oog. Dit verschilt van persoon tot persoon. U kunt echter wel gewoon functioneren.Bij LASEK, PRK en implantlenzen kan het herstel langer duren. De werkhervatting vindt meestal plaats na vier dagen. Ook duurt het langer voordat de zichtsterkte volledig stabiel is. Ook hierbij geldt dat men wel normaal kan functioneren.

Het resultaat is blijvend. Zeer incidenteel neemt het effect met het verstrijken van de tijd af en dient er een herbehandeling plaats te vinden.

Het kan incidenteel voorkomen, dat het gewenste resultaat niet helemaal bereikt is. Afhankelijk van de sterkte en het type behandeling is herbehandeling mogelijk om het resultaat verder te optimaliseren. Bij Eyescan ligt het percentage herbehandelingen zeer laag (5%), terwijl wereldwijd het gemiddelde tussen 10% tot 15% ligt. Voor alle Superiorooglaserbehandelingen geldt een levenslange garantie op nabehandeling. Bij standaard ooglaserbehandelingen is nabehandeling kosteloos gedurende twee jaar na de behandeling. Na twee jaar geldt een prijsreductie.

Gedurende een week na de behandeling mag er niet worden gezwommen en het gebruik van een heet bad of whirlpool is ook niet toegestaan. Douchen en baden is prima, maar probeer de ogen onder de douche gesloten te houden en vermijd de eerste paar dagen dat er water en shampoo in de ogen komen. Bij sporten, afhankelijk van de soort sport, wordt aangeraden een beschermbril te dragen. Het uitoefenen van vechtsporten zonder beschermbril wordt na een LASIK-behandeling gedurende 1 jaar afgeraden. Gebruik van oogmake-up is toegestaan vanaf 1 week na de behandeling.

Zoals bij elke operatie kunnen risico’s nooit 100% uitgesloten worden. De risico’s zijn echter zeer klein en kunnen vaak voorkomen worden door goed vooronderzoek, goede nazorg en het volgen van de instructies. De kans op blindheid ten gevolge van een behandeling is nihil en met een behandeling kunnen eventuele complicaties vrijwel altijd grotendeels gecorrigeerd worden. Tijdens het vooronderzoek bespreekt de optometrist alle eventuele risico’s uitgebreid en u krijgt deze op papier mee naar huis, voordat u besluit om behandeld te worden.

Er is in de afgelopen 40 jaar veel ervaring opgedaan met refractiechirurgie. Uit onderzoek blijkt dat het hoornvlies zich goed en stabiel herstelt en dat er geen aanleiding is tot twijfel over de effecten van de behandeling. Lensimplantaten worden ook op lange termijn zeer goed door het oog verdragen.